Vaikuttaminen

KoKoEspoo jatkaa säännöllisiä tapaamisia Espoon sivistystoimen virkamiesten ja johdon kanssa sekä vierailee rehtorikokouksissa. Näissä tapaamisissa yhdistys mm. tuo esiin vanhempien ja kotien näkökulmaa ajankohtaisiin asioihin liittyen.

 

Teemme pääkaupunkiseudulla yhteistyötä OAJ:n ja muiden alueellisten vanhempainyhdistysten, Vantaan Vanvaryn ja Helsingin Helvaryn kanssa. Tavoitteena on hyvä yhteistyö ja vanhempien rakentavan äänen kuuluminen kouluissa.

 

Tiedotus

Yhdistyksen tiedostusta tullaan kehittämään toimintakaudella sekä tiiviyden, että sisällön osalta.

 

 

Jäsenyhdistysten verkottuminen

 

Yhdistys järjestää jäsenyhdistystapaamisia, jossa jäsenyhdistysten edustajat voivat vaihtaa kuulumisia ja ideoita.

 

Yläkoulujen ja lukioiden vanhempaintoiminta

Pysyvänä tavoitteena on saada yläkouluja ja lukioita mukaan KokoEspoon toimintaan ja edesauttaa kodin ja koulun yhteistyön kehittymistä niissä.

 

 

 

 

Päiväkoti-ikäisten vanhempaintoiminta

Monessa espoolaisessa päiväkodissa on vanhempainyhdistys tai sellainen on perusteilla.
KoKoEspoo kutsuu toimintaansa mukaan päiväkotien vanhempainaktiiveja ideoimaan ja toteuttamaan juuri
tälle ikäryhmälle sopivaa toimintaa ja palveluja.

 

Kaikki ihan kaikki -toiminta

Kaikki ihan kaikki -toiminnan tavoitteena on
hyvän vuorovaikutuksen ja hyväksynnän ilmapiirin vahvistaminen lasten ja nuorten sekä heidän kanssaan toimivien aikuisten parissa. Toiminnan tavoitteena on kiusaamisen ehkäisy ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Kaikki ihan kaikki -toimintaa toteutetaan yhdessä Espoon kaupungin kanssa.

 

Kodin ja koulun yhteistyön pelisäännöt

Kodin ja koulun pelisäännöt on tarkoitettu välineeksi,
jolla levitetään hyviä yhteistyökäytäntöjä vanhempaintoiminnassa.

 

Pääkaupunkiseudun yhteistyö

Teemme vaikuttavaa yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun alueellisten vanhempainyhdistysten Vantaan Vanvaryn ja Helsingin Helvaryn kanssa.

 

Copyright - Your Business name

Press Room

Contact Us