ONNELLISEN KOULUN SALAISUUS
JA MITEN SINNE PÄÄSTÄÄN

Toteutuuko koulussa opettajien ja vanhempien aito kasvatuskumppanuus? Uskalletaanko vaikeista asioista, kuten kiusaamisesta puhua?
Entä kaivataanko vanhempaintoimintaan uutta vaikuttavuutta?

 

KAIKKI IHAN KAIKKI -toiminnassa vanhemmat, opettajat ja rehtori vaikuttavat yhdessä koulun ilmapiiriin siten, että kaikilla olisi koulussa turvallista olla ja vuorovaikutus toimii. Mitä paremmin vanhemmat ja opettajat puhaltavat
yhteen hiileen, sitä paremmin voivat myös lapset.

 

Tältä sivulta löydät materiaalin kaikki ihan kaikki toiminnan aloittamiseen
 ja toteuttamiseen omassa koulussasi. Materiaalipaketin avulla kuka tahansa
voi käynnistää KIK -toiminnan omassa koulussaan.

 

KIK -toiminnan ydin on se, että kaikki – ihan kaikki
kuuluvat joukkoon juuri sellaisina kuin ovat:

 

 

KIK -toiminnassa kaikki kouluyhteisön aikuiset – vanhemmat, opettajat,
rehtori ja muu henkilökuntaᅠ – toimivat yhdessä onnellisemman koulun eteen.

 

Mihin KAIKKI IHAN KAIKKI -toimintamalli sopii?

KIK –toimintamalli sopii esimerkiksi kouluyhteisön

•  yhteisen kasvattajuuden arvojen työstämiseen ja

   yhteisistä käytännöistä sopimiseen,

•ᅠᅠrakentavan ongelmien puheeksi ottamisen taidon parantamiseen ja

•ᅠ kodin ja koulun yhteistyön monipuolistamiseen ja kehittämiseen.

 

Keskeisenä toimintamuotona ovat opettajille ja vanhemmille tarkoitetut vanhempainillat, joissa muodostetaan keinoja parantaa niitä vuorovaikutukseen liittyvä taitoja, joita kouluyhteisön itse pitää tärkeinä ja sovitaan käytännöistä, joilla nämä keinot otetaan käyttöön.

 

ALOITA TÄSTÄ JA TUTUSTU TOIMINTAMALLIIN

Esite Kaikki ihan kaikki

Diasarja ”Kaikki ihan kaikki -toiminta koulussa”

Tilaa toimintamallin tarkempi esittely kouluusi osoitteesta info@kokoespoo.fi

 

VANHEMPAINILLAN VETÄJÄN MATERIAALI

Käsikirja Kaikki ihan kaikki -vanhempainiltojen vetäjälle

Diasarja ”Ensimmäinen KIK-vanhempainilta”

Diasarja ”Toinen KIK-vanhempainilta”

 

Materiaalipaketti sisältää lisäksi ”Lasten videot” jotka esittävät kiusaamistilanteita ja niiden ratkaisuja lasten maailmasta. Videoissa esiintyvien lasten yksityisyyden suojaamiseksi nämä klipit tilataan osoitteesta Info@kokoespoo.fi

 

VIISAUDET

Kaikki ihan kaikki toimintamallin aikaansaamisessa oli apuna joukko erityisen viisaita
ja suurisydämisiä ihmisiä. Kansanedustaja Jani Toivolan, opetusneuvos Martti Hellströmin, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan, kasvatustieteen tohtori Niina Junttilan, psykiatrian erikoislääkäri Ben Furmanin sekä yhteisöteatteri Stella Polariksen ajatuksia on jalostettu Kaikki ihan kaikki -käsikirjaan ja niiden perusteella mahdollistuivat ”viisaudet”, joissa tiivistyy toiminnan sanoma. Viisauksia voidaan
käyttää esimerkiksi keskustelun virikkeenä vanhempainilloissa.

 

 

 

 

 

”Aikuisten tehtävänä
on lopettaa hiljaisuus
ja mahdollistaa joukkoon kuuluminen.
Poistaa olettamukset
siitä, millainen tulisi olla.
Ei sovittaa lasta tai nuorta tiettyyn laatikkoon”

 

Kansanedustaja

Jani Toivola

Kaikki ihan kaikki kick offissa
Espoon Dipolissa:

KAIKKI IHAN KAIKKI TOIMINTAMALLI KOULUILLE JA VANHEMPAINYHDISTYKSILLE

KoKoEspoo ry
järjestää
tarvittaessa
KIK -vanhempain-iltoihin vapaaehtoiset,
koulutetut vetäjät.
Ota Yhteyttä
info@kokoespoo.fi

Jos haluamme käynnistää positiivisen kehän, jonkun täytyy aloittaa.

 

VIDEOT VANHEMPAINILTOIHIN

Ben Furman videoklipit

vanhempainilloissa käytettäviksi

 

Kaikki ihan kaikki -toimintamalli perustuu ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan. Videoklipeissä Ben Furman kertoo,
mitä ratkaisukeskeisyys on.

 

 

Ratkaisukeskeisyys

Edistyskeskeisyys

Miten puhua lapsen kanssa

Miten puhua aikuisten kesken

Opetusneuvos Martti Hellström

on yksi KIK-toimintamallin taustalla
olevista viisaista. Hellströmin innoittamana
KIK toiminnan erääksi tavoitteeksi tuli uuden OPSin hengessä uuden kodin ja koulun yhteistyön sisäänajo kouluun.

Isä ja äiti, mitä enemmän?

Kodin ja koulun yhteistyön tiivistämistä, mullistamista.

LUOTTAMUSTA.

Vanhempien tulemista
luokkaan ja koulun ARKEEN.

Kiinnostusta lapsen koulun-

käyntiin. Luottamista lapsiin.

VANHEMPIEN AKTIIVISTA ROOLIA

arvioinnissa, suunnittelussa,
lapsen saamisessa myönteiselle oppimispolulle

LISÄÄ VIRIKKEITÄ TOIMINTAA LASTEN JA AIKUISTEN KESKEN

 

Muksuoppi ja vastuun portaat

 

Mikäli vuorovaikutukseen lasten ja aikuisten välillä kaivataan lisää virikkeitä, sopii siivittäjäksi esimerkiksi Muksuoppi. Muksuoppi on suomalaisten psykoterapeuttien ja erityislastentarhanopettajien kehittämä uudenlainen lähestymistapa, jossa ei mietitä mitä vikaa lapsessa on tai mitä hänen kasvattajansa tekevät väärin – kuten ihmisillä on usein tapana tehdä. Sen sijaan siinä määritellään taito, joka lapsen tulee oppia voittaakseen ongelmansa, ja autetaan lasta oppimaan kyseinen taito vanhempiensa, ystäviensä ja muiden hänelle tärkeiden ihmisten tuella.

Lisää tietoa: www.muksuoppi.fi

 

 

 

 

 

Turvallista vuorovaikutusta
improvisaation keinoin

 

Mikäli KIK-vanhempainiltaan halutaan panostaa hieman maksullista sisältöä, sopii innoittajaksi esimerkiksi Improvisaatioteatteri Stella Polariksen esitys. Esitys voi muodostaa vaihtoehtoisen aloituksen ensimmäiseen KIK -vanhempainiltaan.

 

Stella Polariksen esityksessä pureudutaan turvalliseen vuorovaikutukseen ja siihen, miten jokainen yhteisön jäsen voi vaikuttaa siihen, että vuorovaikutus paranee. Turvallinen vuorovaikutus edistää esimerkiksi kiusaamistilanteiden selviämistä kouluyhteisössä. Lisätietoja: Stella Polaris puh. 0505737004 / toimisto(at)stella-polaris.fi

Ajankohtaista

 

KIK toiminnassa tapahtui paljon alkusyksyn aikana ja haluamme kiittää kaikkia toimintaan osallistuneita!

 

Ensin Ben Furman kävi puhumassa elokuun viimeisenä lauantaina 29.8 aiheesta Onnellisen koulun salaisuus ja opetti meille vanhemmille vuorovaikutustaitoja. Tilaisuus oli yleisömenestys ja moni koki saamamme palautteen mukaan oivalluksia luennon ansiosta. Kiitos Ben Furmanille ja kaikille osallistuneille vanhemmille!

 

Syyskuun viimeisenä päivänä keskiviikkona 30.9 lapsiasia-

valtuutettu Tuomas Kurttila kertoi meille, miten kiusaamiseen voi
vaikuttaa. Samassa vanhempaintapaamisessa saimme nauttia tällä erää viimeisen kerran improvisaatioteatteri Stella Polariksen osallistavasta ja herättävästä koulutuksesta. Kiitokset Tuomas Kurttilalle ja Stella Polarikselle kaikesta viisaudesta, jota jaoitte!

 

Onnistuneet vanhempaintapaamiset toivat meille uusia aktiiveja, joiden kanssa työstimme vanhempainyhdistyksille tarkoitettua työkalupakettia kahdessa työpajassa 9. ja 23. syyskuuta.Tervetuloa lämpimästi uusille aktiiveille ja kiitokset osaamisestanne ja työpanoksestanne, joka on toiminnallemme niin tärkeää!

 

Erityiskiitokset Aarnivalkean koulun oppilaille ja opettajalleen Saija Hietalalle
upeista kiusaamisen vastaisista videoista!

 

Vanhempainyhdistyksille

 

Olemme yhdessä huippuasiantuntijoiden kanssa laatineet KIK -toimintamallin materiaalipaketin, joka on nyt kaikkien vanhempainyhdistysten käytettävissä.

 

Tutustu toimintamalliin tarkemmin tällä sivustolla. Jos haluat koulussasi positiivisen kehän ole meihin yhteydessä. Tulemme mielellämme kouluusi kertomaan lisää!

 

Tuemme toimintamallin toteuttamisen kaikissa vaiheissa. Tarvittaessa järjestämme Kaikki ihan kaikki -vanhempainiltoihin vapaaehtoiset, koulutetut vetäjät.

 

 Info@kokoespoo.fi

 

Opettajille ja kouluille

 

Kaikki ihan kaikki -toimintamalli antaa eväitä opettajien ja vanhempien entistä parempaan yhteistyöhön. Aloitteen toimintamallin toteuttamisesta koulussa voi luonnollisesti tehdä myös opettaja tai rehtori. KIK - Kaikki ihan kaikki -  on nimensä mukaisesti tarkoitettu kaikille.

 

Mikäli koulusi on kiinnostunut toimintamallista, ole yhteydessä meihin ja tilaa esittely.

 

KAIKKI IHAN KAIKKI -toiminta tukee uuden OPS:n tavoitetta syvemmästä kodin ja koulun yhteistyöstä sekä uudenlaista opiskeluhuoltoa. Yhteisöllisen opiskeluhuollon tehtävänä on vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia.

 

 Info@kokoespoo.fi

KIK -materiaalipaketin on mahdollistanut Raha-automaattiyhdistyksen tuki.
Toimintaa ovat aiemmissa vaiheissa tukeneet seuraavat yritykset. Kiitos tukijoille!

Etelä-Tapiolan lukio

Etelä-Tapiolan lukion kummien video

Haukilahden lukio

Olemme Tuomas Koivistoinen, Jenni Maijanen ja Veera Wasenius Haukilahden lukion 2. vuositason opiskelijoita. Meistä on tärkeää, että kukaan ei jää yksin.

Sampo Suihko

Olen Sampo Suihko, sivistystoimen johtaja. Koulutuksen ja harrastusten kautta on löydettävissä jokaiselle nuorelle hyvät elämän eväät. Pidetään huolta siitä, että noita eväitä tarjotaan kaikille.

Hanna Bäckström

Opiskelija Hanna Bäckströmin video

 

Inka Hopsu

Olen Inka Hopsu. Olen koulutukseltani opettaja ja työskentelen Opettajat ilman
rajoja -verkostossa. Minulle suvaitsevaisuus merkitsee moninaisuuden kunnioittamista,
toisten hyväksymistä ja arvostamista. Suvaitsevaisuus ei ole epäoikeuden-mukaisuuden sietämistä. Puututaan
siihen, jos jotain kiusataan ja kunnioitetaan toisiamme, näin voimme kaikki paremmin.

Sanna Lauslahti

Olen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja
ja kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu ja sivistyspuoli
on arkea sivistysvaliokunnan jäsenyyden kautta. Olen hallintotieteen tohtori ja kauppatieteiden maisteri. Näen tärkeänä, että jokainen lapsi ja nuori voi kokea itsensä tärkeäksi!

Martti Hellström

Olen Martti Hellström, opetusneuvos ja kasvatustieteen tohtori. Toimin Nuorten elinvoimaisuus- kehittämisohjelman puheenjohtajana. Tavoitteemme on lisätä jokaisen espoolaisnuoren hyvinvointia. Ihan jokaisen.

Toiminnan suojelijoina ja keulakuvina
ovat suvaitsevaisuuskummit.

Tutustu kummeihin ja heidän videoviesteihinsä.

 

Copyright - Your Business name

Press Room

Contact Us