Espoolainen Heidi on valittu Vanhempainliiton johtokuntaan


Heidi Ristolainen on valittu Suomen Vanhempainliiton johtokuntaan varsinaiseksi jäseneksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle 

Johtokunnan uudet jäsenet valittiin liittokokouksessa 17.11. Lue lisää Heidistä:

”Heidi Ristolainen on sosiaalipsykologi ja työelämän asiantuntija Opintokeskus Siviksessä. Johtokunnassa Heidin erityisvahvuutena on osaaminen lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisystä. Hän on laatinut tutkijana suosituksia ja ymmärtää, miten suuri merkitys turvallisella koulutiellä on lapsen tulevaan elämään ja koko perheen hyvinvointiin. Heidi toimii tällä hetkellä KoKoEspoo ry:n sihteerinä ja lintuvaaralaisen Lintulaakson koulun johtokunnan varapuheenjohtajana. Hän on ollut vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana mukana hakemassa Lintulaakson koululle Vuoden koulu -titteliä 2016.

Turvallinen kouluympäristö, tasavertaiset mahdollisuudet osallisuuteen ja vanhempien osallistuminen mm. uuden opetussuunnitelman toteutumiseen ovat Heidille tärkeitä asioita. Antamalla äänenne Heidille, äänestätte turvallisen, koko perheen yhteisen koulutien puolesta!